Title of the document

 

रणनीति

 

 

 

SN Particulars Action
1 e-Health strategy 2017 Download
2 Gender Equality and Social Inclusion Strategy English Version FINAL Download
Global Leprosy Strategy 2016-2020   Download
4 HIVAIDS_Stratregy_2006_2011 Download
5 National strategy on HIV Drug Resistant Monitoring & survillance in nepal 2014-2020 Download
6 National_HIV_AIDS_Strategy_2011_2016 Download
7 National_Neonatal_Health_Strategy Download
8 NEPAL HEALTH SECTOR STRATEGY 2015 - 2020 Download
9 Nepal Reproductive Health Strategies Download
10 राष्ट्रिय ई हेल्थ रणनीति २०७४ Download
11 शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण रणनीति  २०७३ Download
12 संघीय सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन २०७५ Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सहायक सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय