Title of the document

 

Public Information Coordination Section

  • संचार व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
  • गुनासो व्यबस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
  • प्रदेश तथा स्थानिय तहबाट सुचनाहरु संकलन व्यवस्थापन गर्ने ।
  • मन्त्रालयका आधीकारीक धारणहरुको सार्वजनिकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • मन्त्रालय काम कारबाहीहरुको पारदर्शीता लगायत सम्बन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने ।

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय