Title of the document

 

ज्ञान भण्डार

ज्ञान भण्डारमा नीति, रणनीति, कार्य योजना, अनुसन्धान प्रतिबेदन, निर्देशिका, मापदण्ड आदिको अभिलेख राखिन्छ ।

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय