Title of the document

 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण प्रतिवेदन

 

 

 

SN Particulars Action
1 Nepal Health Facility Survey 2015 Download
2 FA112 Quality of Care and Client Satisfaction Download
FA113 Quality of Family Planning Services Download
4 FA114 Client Satisfaction and Quality Download
5 FA115 Health Services Availability and Readiness in Seven Provinces of Nepal Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय