Title of the document

 

प्रतिबेदन तथा प्रकाशन

प्रतिबेदनहरुको सूचीः प्रतिबेदनहरु जस्तै प्रारम्भिक प्रतिबेदन, स्थिति विश्लेषण प्रतिबेदन, अनुसन्धान नतिजाको प्रयोग सम्बन्धी अन्य प्रतिबेदनहरु

चुनिएका प्रासंगिक प्रकाशनहरु, विशेषत विज्ञ समिक्षित प्रकाशनहरु जुन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने नीतिगत, कार्यक्रमिक, बजेट तथा योजना तर्जुमा आदिका निर्णय प्रक्रियामा सहयोगी तथा उपयोगी हुन्छन् ।

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सहायक सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय