Title of the document

 

MoHP Terms of Reference

MoHP Terms of Reference (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कार्य विवरण)
Province Directorate TOR (प्रदेश निर्देशनालय कार्य विवरण)
Province Health Office TOR (प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय कार्य विवरण)
TOR of Department of Drug Administration (औषधी व्यस्था विभागको कार्य विवरण)
TOR of Ayurveda Department (आयुर्वेद विभागको कार्य विवरण)

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय