Title of the document

 

Acts and Rules

 

 

SN Particulars Action
1 Population Policy Download
2 Oral Health Policy 2070    Download
3 National Health Policy 2071 Download
4 Adolescent Health Strategy Download
5 Ambulance Policy   Download
6 Anti tobacoo communication strategy Download
7 FCHV Strategy Download
8 Gender Equity and Social Inclusion Strategy  Download
9 GRSI Strategy Download
10 Health Sector Gender Equality and Social Inclusion Strategy Download
11 Health Sector Strategy in Nepali    Download
12 Health Sector Strategy    Download
13 Health Care Technology Policy Download
14 Health Sector Information Strategy  Download
15 HSIS National strategy  Download
16 Human Resource Strategy Options for Safe Delivery Download
17 National abortion Policy Download
18 National Advocacy Plan on HIV AIDS 2008-2011  Download
19 National anemia control Strategy Download
20 National blood policy  Download
21 National Health Laboratory Policy-2069  Download
22 National Health Policy-1991 Download
23 National Medicine Policy Download
24 National Mental Health Policy Download
25 National Nutritional Policy Download
26 National Training Strategy   Download
27 National Blood Transfusion Policy, 2071  Download
28 National Drug Policy 2005-2007   Download
29 National Health Research Policy Download
30 National Oral Health Policy Download
31 National Policy on Traditional Medicine Download
32 National Safe Abortion Policy Download
33 Nutrition Policy and strategy    Download
34 Policy on Quality Assurance in Health Care Services   Download
35 RH Research policy brief 16 Download
36 RH Research Strategy Download
37 Safe Motherhood and SBA Policy Download
38 Second Long Term Health Plan  Download
39 SM Long Term Plan  Download
40 सूर्तिजन्य पदार्थ(नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन २०६८ को दफा११(६) वमोजिम इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन Download
41 मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित र विषेध) नियमावली २०७३ Download
42 स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्व सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड २०७३ Download
43

स्वास्थ्य मन्त्रालय माहतहका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी कार्यविधि

Download
44 सामुदायिक अस्पातलहरूलार्इ अनुदान दिने सम्वन्धी (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७३ Download
45 नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्षविधि, २०७३ Download
46 जनस्वास्थ्य सेवा बिधेयक २०७५ Download
47 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधेयक २०७५ Download
48 सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार बिधेयक २०७५ Download
49 National Strategy for Reaching the Unreached Download
50 बिपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका  Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय