Title of the document

 

प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रोफाइल

 

 

 

SN Particulars Action
1 Key Health Indicators by province Download
2 प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य अवस्था र लक्ष्य Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय