Title of the document

 

रणनीति

 

 

 

SN Particulars Action
1 e-Health strategy 2017 Download
2 Gender Equality and Social Inclusion Strategy English Version FINAL Download
Global Leprosy Strategy 2016-2020   Download
4 HIVAIDS_Stratregy_2006_2011 Download
5 National strategy on HIV Drug Resistant Monitoring & survillance in nepal 2014-2020 Download
6 National_HIV_AIDS_Strategy_2011_2016 Download
7 National_Neonatal_Health_Strategy Download
8 NEPAL HEALTH SECTOR STRATEGY 2015 - 2020 Download
9 Nepal Reproductive Health Strategies Download
10 राष्ट्रिय ई हेल्थ रणनीति २०७४ Download
11 शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण रणनीति  २०७३ Download
12 संघीय सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन २०७५ Download

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय