Title of the document

 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन, सुपरभाइजर तथा सहायक ४/५/६ र ५/६/७ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन, सुपरभाइजर तथा सहायक ४/५/६ र ५/६/७ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे 

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ ]708 kB2019-02-20 03:15
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]1136 kB2019-02-20 03:16
Download this file (3.pdf)3.pdf[ ]777 kB2019-02-20 03:16
Download this file (4.pdf)4.pdf[ ]675 kB2019-02-20 03:16
Download this file (5.pdf)5.pdf[ ]713 kB2019-02-20 03:16
Download this file (Supervisor.PDF)Supervisor.PDF[ ]50 kB2019-02-20 03:17

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय