Title of the document

 

Draft of BHS STP for Feedback

स्वास्थ्य सेवा विभाग, उपचारात्मक महाशाखाको "Standard Treatment Protocol for Basic Health Services Pakage 2078 मस्यौदालाई विज्ञहरूको राय सुझावहरूको लागि  यस मन्त्रालयको वेबसाइटमा पृष्ठपोषणको लागि राखिएको हुंदा राय सुझावहरू This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. मा   इमेल गरी  दिन अनुरोध छ ।

Attachments:
Download this file (BHS STP Draft FINAL 2078-FINAL 20062021.pdf)BHS STP Draft FINAL 2078-FINAL 20062021.pdf[ ]13400 kB2021-06-24 10:32

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय