Title of the document

 

समायाेजन सूची : गुनासाे सम्बाेधन सम्बन्धमा

Attachments:
Download this file (सूची ख १.pdf)सूची ख १.pdf[ ]186 kB2020-01-15 13:50
Download this file (सूची ख २.pdf)सूची ख २.pdf[ ]205 kB2020-01-15 13:51
Download this file (सूची ख ३.pdf)सूची ख ३.pdf[ ]214 kB2020-01-15 13:51
Download this file (सूची ख ४.pdf)सूची ख ४.pdf[ ]229 kB2020-01-15 13:51
Download this file (सूची ख ५.pdf)सूची ख ५.pdf[ ]203 kB2020-01-15 13:51
Download this file (सूची ख ६.pdf)सूची ख ६.pdf[ ]228 kB2020-01-15 13:53
Download this file (सूची ख ७.pdf)सूची ख ७.pdf[ ]200 kB2020-01-15 13:53
Download this file (सूची ख ८.pdf)सूची ख ८.pdf[ ]229 kB2020-01-15 13:54
Download this file (सूची ख ९.pdf)सूची ख ९.pdf[ ]253 kB2020-01-15 13:54

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा

सहायक सूचना अधिकारी

 
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय