Title of the document

 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९ र १० दशौं तहको ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९ र १० दशौं तहको ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रवक्तामहाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सहायक सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय